Etsi lahjakortti:


Maksutavat:

  • Aktia
  • Danske Bank
  • Nordea
  • Osuuspankki
  • S-Pankki
  • Visa
  • MasterCard
Tietoa, elämyksiä ja virikkeitä 

Metsäkirjamme välittävät metsänomistajille ja alan ammattilaisille uusinta tietoa, käytännön tietokirjat taas tarjoavat sekä tietoa että elämyksiä kaikille aktiivisille ja harrastaville suomalaisille.

Metsäkirjoissa olemme Suomen johtava kustantaja. Metsäkirjamme kertovat suomalaisen metsän monimuotoisuudesta, kulttuurista, historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

Käytännön tietokirjamme käsittelevät luontoa ja harrasteita, kuten metsästystä ja kalastusta, kädentaitoja, ruokaa sekä hyvinvointia.

Tervetuloa verkkokauppaamme!

 

 

Tutustu uutuuskirjoihin!

Metsakustannus : Metsäalan säädökset : 9789526612867

Metsakustannus : Sujuvasti seuraavalle : 9789526612805

Metsäalan säädökset

Matti Kivininiemi

Metsäalan säädökset on jälleen saatettu ajan tasalle. Kirjaan on koottu normit, joita metsäalan ammattilainen, metsänomistaja ja muu metsälainsäädäntöön perehtyvä tarvitsee. Teoksesta löytyvät helposti kaikki keskeiset metsätalouden lait, asetukset ja muut säädökset. Uudistettuun painokseen päivitetään muun ohella viimeisimmät kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) muutokset, uusi laki Metsähallituksesta ja keventyvät liito-orava-alueiden rajaussäännökset. Myös metsätietolakiin on tullut muutoksia, ja vuoden 2016 alusta on tullut voimaan uusi laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Säädösjulkaisu muodostaa yhdessä Matti Kiviniemen vuonna 2015 laatiman Metsäoikeus-nimisen selitysteoksen kanssa perusteellisen ja ajan tasaisen kokonaisuuden Suomen metsälainsäädännöstä.

Kokonaisuuden hahmottaminen on painetusta teoksesta helppoa, säädösten ryhmittely on selkeää ja muistiinpanojen teko ja selaaminen myös matkaoloissa käy kätevästi. Teokseen on koottu lainopillisen tiedon hakuohjeita helpottamaan näiden muiden tietolähteiden käyttöä.

 

42,00€

 Sujuvasti seuraavalle

Matti Kiviniemi, Pirjo Havia

Kirja auttaa metsänomistajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan sujuvasti metsän sukupolvenvaihdoksen ja muut omistusjärjestelyt. Kirjassa käydään monipuolisesti läpi asioita, joita jokaisen nykyisen ja tulevan metsänomistajan on hyödyllistä tietää. Se on työväline metsäneuvonnan ja kiinteistövälityksen ammattilaisille. Teos sopii oppikirjaksi metsäalan korkea-asteen koulutukseen.

Kirja avaa verosuunnittelun lisäksi muita tärkeitä perusteita omistusratkaisuille ja tarjoaa tiedon omistusjärjestelyn eri vaiheisiin. Teoksessa esitetään uusimmat oikeustapaukset, metsäverotuksen ja muun oleellisen lainsäädännön muutokset sekä asiakirjamallit. Kirja pohjautuu suosittuun Perintömetsä-kirjaan

42,00 €

   

 Metsakustannus : Energiapuun korjuu : 9789526612874

Metsakustannus : Savustus : 9789526612904

Energiapuun korjuu

Arto Koistinen, Jukka-Pekka Luiro, Kalle Vanhatalo

Opas esittelee monipuolisesti hyvät toimintatavat energiapuun korjuun suunnitteluun, toteutukseen ja laadunhallintaan. Energiapuun korjuu kestävällä tavalla ja laadukkaan metsähakkeen tuottaminen vaatii osaamista ja vahvaa asiantuntemusta.

Metsänkasvatuksessa energiapuun korjuu nivoutuu osaksi muuta metsänkäsittelyä. Energiapuuta korjataan karsimattomana ja karsittuna rankana kasvatushakkuilta sekä hakkuutähteinä ja kantoina uudistushakkuualoilta. Energiapuuta saadaan myös erityiskohteilta, kuten teiden ja peltojen pientareilta, metsäteiden varsilta sekä sähkölinjojen vierimetsistä. Oppaaseen on koottu energiapuun korjuun toimintaketju metsästä haketetun puupolttoaineen käyttöpaikalle.

Työopas täydentää ja tarkentaa Hyvän metsänhoidon suosituksia ja tarjoaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille käytännönläheistä tietoa energiapuun korjuusta. Oppaan ovat laatineet Tapio Oy:n asiantuntijat yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa.

 

 38,00

Savustus

Johan Åkerberg

Mökkiranta, leppäsavu ja itse pyydetty kala siinä lienee perinteikkäin ja monelle rakkain tapa savustaa ruokaa. Kokenut ruotsalaiskokki näyttää, että savustamisesta on siihen ja moneen muuhun. Tiesitkö, että savustamalla voidaan valmistaa jopa makeita jälkiruokia?

Johan kerbergin resepteillä ja ennakkoluulottomilla ohjeilla valmistuu herkullisia ruokia mitä erilaisimmista aineksista: lihasta, kalasta, äyriäisistä, juustosta, kasviksista ja jopa leivonnaisista. Savustamisen aromit pääsevät valamaan ruokiin kosketuksensa ja saavat lisäpotkua esimerkiksi aasialaisten ruokien mausteista. Näitä makuja et löydä muualta ja tuskin tulet itse ajatelleeksi!


36,00 €