Etsi kampanja:


Maksutavat:

  • Aktia
  • Danske Bank
  • Nordea
  • Osuuspankki
  • S-Pankki
  • Visa
  • MasterCard
Verkkokirjakaupastamme voit tilata THL:n julkaisemia tieto- ja oppikirjoja, tutkimuksia, suosituksia ja tilastoja sosiaali- ja terveysalalta. 

 

 KIRJAKAUPAN UUTUUDET!

 

Turvallinen lääkehoito

 

Syödään yhdessä

Turvallinen lääkehoito

Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Se selkeyttää sekä johdon että työntekijöiden vastuita lääkehoidon organisoinnista, toteuttamisesta, seurannasta ja valvonnasta.

Yhteispeli koulussa

Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen 

Yhteispeli on käytännöllisten toimintatapojen kokonaisuus tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseksi lapsille tarjoten konkreettisia työtapoja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja on hyödyllinen myös sivistysjohtajille, jotka pyrkivät uudistamaan alueensa koulujen toimintaa sekä ennaltaehkäisemään ja vähentämään koulutyötä kuormittavia ongelmia.

Syödään yhdessä

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille on uusi kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta.

Uutta suosituksessa on se, että lapsiperheen ruokailua tarkastellaan alkaen raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Suositukset sopivat tietolähteeksi kaikille niille ammattiryhmille, joiden tehtäviin lasten, raskaana olevien ja imettävien naisten ja lapsiperheiden ravitsemuskysymykset kuuluvat.

Volmanen Petri, Inkinen Ritva, Hakoinen Suvi


Kampman Mikko, Solantaus Tytti, Anttila Niina, Ojala Tiina, Santalahti Päivi, Yhteispeli-työryhmä, Heikkilä Hanna-Riikka

Grönroos Atte (valokuvaaja), Kohtamäki Ilari (valokuvaaja), Lyytikäinen Arja (valokuvaaja)
25,20 € 38,70 € 27,30 €
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa 2014

Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi

.Meille tulee vauva (50 kpl) Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Tieto- viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa 2014

Raportissa kuvataan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä sosiaalihuollon julkisessa ja yksityisessä palvelutuotannossa vuonna 2014. Lisäksi sosiaalihuollon ammattilaisten käytössä olevien sähköisten tiedonhallintaratkaisujen ja kansalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalvelujen tilannetta verrataan vuonna 2011 tehdyn vastaavan kartoituksen tuloksiin.

Raportti tarjoaa myös tilannekuvan sosiaalipalveluorganisaatioiden edellytyksistä ottaa käyttöön suunnitteilla olevia tietojärjestelmäpalveluja.

Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi

Muistisairaudet ovat kärsimystä aiheuttava kansansairaus, jonka taloudellinen merkitys lasketaan Suomessa miljardeissa euroissa.

Raportti on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien työntekijöille, kuntasuunnittelun ammattilaisille, valtakunnallisille ja kunnallisille päätöksentekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Tieto on kiinnostavaa myös muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Meille tulee vauva (50 kpl)

Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva -opaskirjanen on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Opas sisältää ajankohtaista tietoa vauvan odotuksesta, synnytyksestä, vauvan hoidosta ja lapsiperheidenpalveluista.

Lisäksi käsitellään vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä lapsen kehitystä ja vuorovaikutusta lapsen kanssa.

Meille tulee vauva antaa tietoa ja käytännön vinkkejä hyvään arkeen ja vanhemmuuteen.

Kärki Jarmo, Ryhänen Miia

Finne-Soveri Harriet, Kuusterä Kirsti, Tamminen Anna, Heimonen Sirkkaliisa, Lehtonen Olli, Noro Anja

Hakulinen Tuovi, Pelkonen Marjaana, Salo Jarmo, Kuronen Maria 
23,40 € 27,10 € 85,00 €

 

Vähennä vähäsen-  Opas alkoholin käytön vähentäjälle

Liikaa pelissä?  Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta

 

.

Vähennä vähäsen (25 kpl) Opas alkoholin käytön vähentäjälle

Jokaisen on hyvä aika ajoin
arvioida alkoholinkäyttöään
ja sen mahdollisesti aiheuttamia
haittoja. Alkoholinkäyttö
saattaa lisääntyä vähin erin ja
huomaamatta muuttua ongelmakäytöksi.

Tämä opas auttaa sinua arvioimaan
ja tarvittaessa vähentämään
alkoholinkäyttöäsi tai
lopettamaan sen kokonaan.
Moni on onnistunut.

Liikaa pelissä? (20 kpl)

Tietoa rahapeleistä ja peliongelmsta
Tämä tukiaineisto auttaa pelaajaa arvioimaan rahapelien pelaamista. Se antaa tietoa siitä, miten rahapelien pelaamisen voi pitää kohtuullisena tai miten sen voi kokonaan lopettaa.

Aineistossa esitellään itsehallinta- ja muutostaitoja, joiden avulla voi hallita pelaamista tai pyrkiä kohti pelaamattomuutta.

.

Kalervo Kiianmaa, Hannu Alho , Marjatta Montonen, Jaana Markkula 

Pajula Mari

.
18,00 € 20,00 € .