Etsi kampanja:


Maksutavat:

  • Aktia
  • Danske Bank
  • Nordea
  • Osuuspankki
  • S-Pankki
  • Visa
  • MasterCard
Verkkokirjakaupastamme voit tilata THL:n julkaisemia tieto- ja oppikirjoja, tutkimuksia, suosituksia ja tilastoja sosiaali- ja terveysalalta. 

 

 KIRJAKAUPAN UUTUUDET!

 

Turvallinen lääkehoito

 

Syödään yhdessä
Saatavana myös e-kirjana Saatavana myös e-kirjana  

Sosiaaliset oikeudet 
- näkökulmia perustaan ja toteutumiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä toimeentuloturvan järjestelmiä rakennettaessa ja lainsäädäntöä säädettäessä on tarkasteltava perustuslaissa turvattuja sosiaalisia perusoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita sekä pohdittava niiden vaikutusta mm. ajankohtaisiin säästötoimiin, sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen eri ryhmien, kuten lasten, vammaisten, päihdeongelmaisten ja vanhusten, palveluihin.

Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus
- lähestymistapoja ja ratkaisuja

Terveyden edistämisestä lähestytään suhteessa terveydelliseen eriarvoisuuteen ja esitetään mahdollisuuksia vaikuttaa terveyseroihin eri tavoin sen sijaan, että tyydyttäisiin vain dokumentoimaan niitä. Teos esittelee käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä olemassa olevia tapoja, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla tavoitellaan sitä, että kaikki väestöryhmät hyötyisivät terveyden edistämistoimista.

Turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon toteutuminen 2015-2016
Raportti kyselystä vastaanottokeskuksille

THL ja maahanmuuttovirasto toteuttivat vastaanottokeskusten hoitajille suunnatun kyselyn koskien turvapaikanhakijoiden alkutarkastuksia, rokotuksia ja pääsyä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluihin. Raportissa kuvataan kyselyjen tulokset, niiden perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset tukevien toimintamallien ja ohjeistusten valmiuden kehittämiseen sekä kaikkien toimijoiden sitoutumiseen niihin.

Nykänen Eeva, Kalliomaa-Puha Laura, Mattila Yrjö

Sihto Marita, Karvonen Sakari

Helve Otto, Tuomisto Karolina, Tiittala Paula, Puumalainen Taneli
34,00 € 31,30 € 22,30 €
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa 2014

.kirjan kansikuva

     

Turvapaikanhakijoiden sekä oleskeluluvan ja kuntapaikan saaneiden kunnalliset sote-palvelut
-Kuntakyselyn tulokset


STM, THL ja aluehallintoviranomaiset toteuttivat kunnanjohtajille suunnatun kyselyn koskien turvapaikanhakijoiden sekä oleskeluluvan ja kuntapaikan saaneiden julkisten sote-palveluiden kysyntää, kuormitusta ja tulevaisuuden näkymiä. Raportissa kuvataan kyselyn tulokset ja niiden perusteella tehtävät johtopäätökset suosituksineen mm. oikeudesta palveluihin, kotoutumisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Syödään ja opitaan yhdessä
-Kouluruokailusuositus

Kouluruokailusuositus sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Kouluaterioiden ja välipalojen tarjoamisesta ja niiden ravitsemuslaadusta annetaan ruokalista-, ruoka- ja ravintoainekohtaiset suositukset. Suositus korostaa kiireetöntä yhdessä syömistä ja ruokailun kasvatuksellista ohjaamista. Keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien lounaiden ja välipalojen tarjoaminen sekä koko ruokailuympäristön huomioiminen ja tapakulttuurin edistäminen.

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa
-Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin

Opiskeluterveydenhuollolla on keskeinen tehtävä niin ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä, alkavien häiriöiden ensioireiden tunnistamisessa sekä lievän ja keskivaikean oireilun hoitamisessa ja asianmukaisessa jatkohoitoon ohjaamisessa kuin myös sairauden aiheuttaman toimintakyvyn vajeen huomioimisessa opiskelussa ja opiskelukyvyn tukemisessa.
Opas on tietopaketti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamiseen, arvioimiseen ja hoidon tarpeen määrittelyyn.

Tuomisto Karolina, Tiittala Paula, Helve Otto, Vuori Johanna

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta

Haravuori Henna, Muinonen Essi, Kanste Outi, Marttunen Mauri
22,10 € 27,30 € 34,70 €