Etsi kampanja:


Maksutavat:

  • Aktia
  • Danske Bank
  • Nordea
  • Osuuspankki
  • S-Pankki
  • Visa
  • MasterCard
Verkkokirjakaupastamme voit tilata THL:n julkaisemia tieto- ja oppikirjoja, tutkimuksia, suosituksia ja tilastoja sosiaali- ja terveysalalta. 

 

 KIRJAKAUPAN UUTUUDET!

 

Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi -kansikuva

Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot 

- vanhemmat, lapset ja alkoholi

Nuoren alkoholinkäyttö aiheuttaa vanhemmissa usein epävarmuutta - mikä olisi kasvattajalle paras toimintatapa? Entä millaista on kasvaa suomalaisessa alkoholikulttuurissa?

Nuorten ja vanhempien haastatteluihin ja muihin tutkimusaineistoihin perustuvassa kirjassa on vahvasti esillä perheenjäsenten oma ääni. Siinä etsitään vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen myönteisiä piirteitä ja tarkastellaan asioita tulevaisuuden ja hyvän elämän näkökulmasta.

Tavoitteena on edistää avointa keskustelua vaikeasta aiheesta.

Mitä kuuluu perusterveydenhuolto?

Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden kehittämisen polttopisteessä

Mitä asiakkaat ajattelevat terveydenhuollon valinnanvapaudesta? Miten käy henkilöstön kun terveydenhuoltoa uudistetaan? Miten valinnanvapaus ja hoidon integraatio näkyvät kuntien terveysasemien toiminnan järjestämisessä? Miltä suomalainen keskustelu perusterveydenhuollosta näyttää kansainvälisesti ja miten siihen on tultu? 

Kirja lähestyy valinnanvapautta ja hoidon integraatiota ja niiden yhteensovittamista keskenään terveysasemien toiminnan näkökulmasta.

Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudella on tavoiteltu mm. asiakkaan aseman, hoitoon pääsyn tai hoidon laadun paranemista tai palvelujen tuottajien välistä kilpailua. Osana sote-uudistusta luodaan monituottajamalli ja lainsäädäntö valinnanvapaudesta niin, että palvelun käyttäjä valitsee itse palvelunsa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajien joukosta. Tutkimus tukee valinnanvapausjärjestelmän rakentamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Holmila Marja, Raitasalo Kirsimarja, Tigerstedt Christoffer

Sinervo Timo, Tynkkynen Liina-Kaisa, Vehko Tuulikki

Junnila Maijaliisa, Hietapakka Laura, Whellams Anne
35,90 € 25,30 € 30,90 €

Suomi nuorten kasvuympäristönä -kansikuva

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi -kansikuva Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset​ -kansikuva

Suomi nuorten kasvuympäristönä

1987 syntyneitä on seurattu yli 25 vuoden ajan ja heidän elämästään on kertynyt viranomaisten rekistereihin paljon merkintöjä. Suomi on nuorille ympäristö, jossa elämä etenee koulutusjärjestelmän askelmilta toisille ja myöhemmin työelämään, mutta osalle nuorista kertyy ongelmia elämänkaaren eri vaiheissa ja näiden hyvinvointierojen taustalta löytyy rakenteellisia tekijöitä. Nuorten tukemiseksi tulisi kiinnittää huomio syrjäytymisen tunnistettuihin riskitekijöihin.

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi 

Raiskauksen tai muun seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhreille ei ole Suomessa riittävästi palveluja eikä olemassa olevia palveluja ole useimmiten koordinoitu keskenään. Valtakunnallisista suosituksista huolimatta yhtenäinen hoitoketju uhrien auttamiseksi on luotu vain harvalla alueella. Julkaisu soveltuu toimintaohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoille.

Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset

Mistä kaikesta on kysymys silloin, kun yhteiskunta sijoittaa lapsen oman kotinsa ulkopuolelle? Keitä nämä lapset ovat, millaisista perheistä ja olosuhteista he tulevat? Ajankohtainen tutkimus tuo esiin kriittisiä näkökulmia siihen, mitä palveluja lapset ja perheet ovat saaneet ennen lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle ja siihen, onko näiden palvelujen avulla onnistuttu vaikuttamaan lapsen tilanteeseen sitä parantaen.

Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa, Lappi Aino, Haapakorva Pasi, Kiilakoski Tomi, Merikukka Marko, Hautakoski Ari, Pekkarinen Elina, Gissler Mika

Nipuli Suvi, Bildjuschkin Katriina

Heino Tarja, Hyry Sylvia, Ikäheimo Salla, Kuronen Mikko, Rajala Rika
23,40 € 22,60 € 27,50 €
Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa -kansikuva

Viidesluokkalaisten oppilaiden vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista, palveluista ja kouluyhteisöstä -kansikuva

.Lääkkeet sydäninfarktin hoidossa -kansikuva

Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan on yksi suurimpia sosiaalityötä koskevia uudistuksia ja merkitsee periaatteellista muutosta suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Samaan aikaan keskustellaan kuntien velvoitteiden ja tehtävien karsimisesta, uudistetaan lakeja sekä sovelletaan sosiaalihuoltolakia käytäntöön.

Tutkimuksessa selvitetään sosiaalityön, siihen liittyvien palvelujen ja etuuksien tilannetta ennen ja jälkeen perustoimeentulotuen siirtoa.

Viidesluokkalaisten oppilaiden vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista, palveluista ja kouluyhteisöstä

Suurin osa viidesluokkalaisten lasten vanhemmista voi hyvin, mutta monissa olisi parannettavaa ruokailun säännöllisyydessä, liikkumisessa ja sosiaalisen median pelisäännöissä.  

Opiskeluhuoltoon tarvitaan keinoja, joilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, tuetaan vanhempia ja ehkäistään huolten kasaantumista. Raporttia voivat hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaavat johtajat ja kehittäjät, rehtorit, päätöksentekijät ja luottamushenkilöt, opettajat, muut lasten ja perheiden kanssa työskentelevät, alan opiskelijat ja tutkijat sekä vanhemmat ja oppilaat..

Lääkkeet sydäninfarktin hoidossa

Raportissa tarkastellaan lääkkeiden merkitystä sekä lääkehoidon vaikuttavuutta ja kustannuksia sydäninfarktin hoidossa. Tulokset antavat ymmärrystä siihen, miten lääkkeiden korvausjärjestelmässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet sydäninfarktipotilaiden lääkkeiden käyttöön, mitä hyötyjä ja haittoja statiinien käytöllä on sekä miten käytön kustannusvaikuttavuutta voidaan arvioida arkielämässä.

Tässä rekisteripohjaisiin tietoihin perustuvassa tutkimuksessa kehiteltäviä lääkehoidon kustannusten ja vaikuttavuuden analyysimenetelmiä voidaan soveltaa myös muihin potilasryhmiin. Raportti antaa uutta tietoa kaikille lääkehoidon merkityksestä, kustannuksista ja vaikuttavuudesta kiinnostuneille.

Blomgren Sanna, Karjalainen Jouko, Karjalainen Pekka, Kivipelto Minna, Saikkonen Paula, Saikku Peppi

Kanste Outi, Halme Nina, Perälä Marja-Leena

Nguyen Lien, Jurvanen Henna, Häkkinen Unto, Sund Reijo, Syvänne Mikko, Tierala Ilkka 
28,70 € 24,40 € 25,20 €